นำเข้า อุปกรณ์ดับเพลิง ( ถังดับเพลิง โฟมดับเพลิง วาล์ว ตู้)

หน้าแรก » สมัครงาน และ รายได้เสริม » ช่างฝีมือ

นำเข้า อุปกรณ์ดับเพลิง ( ถังดับเพลิง โฟมดับเพลิง วาล์ว ตู้)
เรื่อง� � � ขอแนะนำบริษัทตัวแทนนำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ระบบดับเพลิง เรียน� � � ทุกท่านที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบัน� � ความต้องการสินค้าในตลาดอุปกรณ์ระบบดับเพลิงกำลังมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็วทางบริษัทฯ� จึงได้จดทะเบียนนิติบุคคลในนาม� � บริษัท� � ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง� จำกัด� เมื่อ 2� พฤศจิกายน� 2542� โดยมีบุคลากรทีมงานประสบการณ์มานาน� � พร้อมที่จะให้บริการที่รวดเร็ว� และมีสินค้าคงคลังให้พอเพียง สำนักงานบริษัท� ตั้งอยู่ที่ 21/56� ซอยศูนย์วิจัย� � ถนนพระราม 9� � แขวงบางกะปิ� � เขตห้วยขวาง� � กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 02-6414707-12 ,โทรสาร 02-2030533 & E-mail : Firetrade_pro@yahoo.com 1.& ldquo NIBCO& rdquo ( web:www. nibco. com ) อุปกรณ์ วาล์ว� UL/FM� สำหรับระบบดับเพลิงและวาล์ว BS สำหรับระบบประปา� เช่น� ประตูน้ำ� OS & Y Gate� Valve,วาล์วปีกผีเสื้อ� Butterfly� Valve 2.& ldquo BADGER& rdquo ( web:www. badgerfire. com ) เครื่อง ดับเพลิงบรรจุสารดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์,น้ำ,ผงเคมีแห้ง,� แบบยกหิ้วและแบบล้อเข็น Portable & Wheeled� � Fire� Extinguisher UL. 3.& ldquo CENTRAL& rdquo ( web:www.tyco-fire. com ) หัว จ่ายน้ำดับเพลิง Auto. Sprinkler,ชุดวาล์วควบคุมระบบท่อเปียก& ท่อแห้ง Wet� Alarm� Valve,Deluge& Pre-Action� � Valve UL/FM. 4.& ldquo POTTER� ROMER& rdquo ( web:www.potterroemer. com )สาย ดับเพลิงแบบพับแขวนในตู้ดับเพลิง� Hose� Rack,แองเกิ้ลวาล์ว� Angle� � Valve,หัวรับและหัวจ่ายน้ำดับเพลิง� Siamese� Connection & Roof� � Manifold UL/FM. 5.& ldquo MOYNE& rdquo & & ldquo SRI & rdquo ( web:www.moyneroberts. com ) & ( web:www.sri.com/my ) สายดับเพลิงแบบกงล้อในตู้ดับเพลิง Auto. Swing� � Recess� Hose� Reel BS/EN. 6. & ldquo NATIONAL FOAM& rdquo : ( www. Kidde-Fire.com )น้ำยาโฟมดับเพลิง Centurion 3 เปอร์เซ็น AFFF, 3เปอร์เซ็น AR-AFFF & 3เปอร์เซ็น /6เปอร์เซ็น AR-AFFF � � � � � � � � � � � � � � � 7. & ldquo OSW & rdquo & & ldquo NIEDNER & rdquo ( web:www.osw-eschbach.de. ) � & ( web:www.niedner.com )� � สายดับเพลิงชนิด100เปอร์เซ็น เส้นใยโพลีเอสเตอร์ � ( สายแบบผ้า ) & � เปลือกชั้นนอกทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์แท้ (� Synthetic ) ยึดติดแน่นกับท่อยางภายใน ( สายแบบยาง PVC ) � � � � � � � � � � � � � นอกจากนี้� ทางบริษัทฯ� ยังจำหน่ายตู้ดับเพลิงอาคาร� ระบบตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ,ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารดับ เพลิงคาร์บอนไดออกไซด์, FM & ndash 200 และสารดับเพลิงเคมีที่ใช้ในห้องครัว� � ตลอดจนระบบดับเพลิงในพื้นที่อันตรายต่างๆ หากมีข้อสงสัยประการใด� � ทางบริษัทฯ พร้อมยินดีให้คำปรึกษาหรือติดต่อมาที่เบอร์โทร 0 2641 4707� ต่อ 404,� Mobile: 086-8908640( วิชาญ ) ,e-mail : wichan999@gmail.com จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดรับไว้พิจารณา � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ขอแสดงความนับถือ� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � (� วิชาญ� � เอ็งโอภาสนันท์� ) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Sales� � Engineer � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Firetrade� � Engineering� Co.,Ltd.


 


ยี่ห้อ: nibco,central,gem,tyco,osw,syntex500,udr,badger,saรุ่น: kw-900-w,wd3510-4,syntex500,udr,ty-b,av-1-300,pott
สภาพ: ใหม่ความสมบูรณ์: 100%
ราคา: 12-1000000ต้องการ: ขาย
เลขบัตรประชาชน: 360110097XXXIP Address: 58.10.88.227
ติดต่อ: นาย วิชาญอีเมล์: 
โทรศัพย์: 026414707มือถือ: 0868908640
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่: 21/56 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

คำค้น:  nibco | central | gem | tyco | osw | syntex500 | udr | badger | sa | วาล์วดับเพลิง |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ