วิภาวี  มุ่งปณิธาน


 วิภาวี  มุ่งปณิธาน

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ  วิภาวี  มุ่งปณิธาน

 [ ลงประกาศ ]
 สถิติจำนวนรายห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามแบบ บภ.07/08
ลำดับที่, เลขทะเบียน, ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ...
http://taxaudit.rd.go.th/ta2/Inf0708.jsp?PAGE=66

คำค้น:  วิภาวี  มุ่งปณิธาน
 ทำเนียบแพทย์
394, นพ. ปณิธาน ประดับพงษา, แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ..... ร่มเย็น จิตมุ่งงาน, แพทย์ ประจำบ้าน, ศัลยศาสตร์ .... วิภาวี คล้ายสุบรรณ, แพทย์ประจำบ้าน, พยาธิวิทยากายวิภาค.
http://www.si.mahidol.ac.th/education/portfolio/pfo.asp

คำค้น:  วิภาวี  มุ่งปณิธาน
 fissc福岡県留学生サポートセンター
บทสัมภาษณ์คุณวิภาวี ไตรวิทยาศิลป์ … ... ซึ่งจะเป็นตัวเปิดมุมมองใหม่ให้กับตัวเองค่ะ ... University of Kitakyushu. การเป็นสถาบันที่ดูแลนักเรียนต่างชาติอย่างดีคือปณิธานของเรา.
http://www.fissc.net/th/

คำค้น:  วิภาวี  มุ่งปณิธาน
 ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการนักเรียนต่างชาติแห่งจังหวัดฟุกุโอกะ
บทสัมภาษณ์คุณวิภาวีไตรวิทยาศิลป์ . ... รู้ตัวอีกทีก็เผลอรับ. และเข้าใจความคิดของประเทศ นั้น ซึ่งจะเป็นตัวเปิดมุมมองใหม่ให้กับตัวเองค่ะ. 2. .... ต่างชาติอย่างดีคือปณิธานของเรา.
http://www.fissc.net/common/pdf/th.pdf

คำค้น:  วิภาวี  มุ่งปณิธาน
 รหัสนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี รอบ 1. 7, 2, 5730111002 .... 17, 12, 5730112012, นางสาว, วิภาวี, เกิดศรี, ม.อ. ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี .... 42, 36, 5735512036, นาย, ปณิธาน, ดวงขวัญ, โควต้า.
http://www.phuket.psu.ac.th/registra/File_sub_news/544.xls

คำค้น:  วิภาวี  มุ่งปณิธาน
 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2556 - มหาวิทยาลัยราชภัฏว ...
29 ส.ค. 2013 ... วิภาวี. ซาตะนัย. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ. ๑๓. อ.ดร.สุพจน์. ทรายแก้ว .... จังหวัด สระแก้ว คณะเทคโนโลยีการเกษตร ต้องมุ่งไปพัฒนาด้วย. ๗.
http://www.vru.ac.th/report/R9_56.pdf

คำค้น:  วิภาวี  มุ่งปณิธาน
 อาคารรัตนคุณากร - มหาวิทยาลัยรังสิต
ศูนย์ศึกษาสาทรธานี. ศูนย์ศึกษาวิภาวดี ... ๘๒ ๒๕๔๔ - ๒๕๔๗ มุ่งมั่นพัฒนา การศึกษาสร้าง คน คนสร้างชาติ ...... ท่านประสิทธิ์ อุไรรัตน์ เคยกล่าวถึงปณิธานในการทำางานและที่มาของ.
http://www2.rsu.ac.th/download/25thAnniversaryRSU.pdf

คำค้น:  วิภาวี  มุ่งปณิธาน

 วิภาวี  มุ่งปณิธาน