การขุดร่องสวน


การขุดร่องสวน

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ การขุดร่องสวน

 [ ลงประกาศ ]
 ขนาดร่องสวนและวิธีการปลูกมะม่วงบนร่องสวนไม้ผล
1.2 เนื้อที่ร่องสวน การปรับสภาพนาเป็นร่องสวนไม้ผลพบว่าร่องสวนขนาด 6 , 8 , 10 และ 12 เมตร มีการขุดดินปริมาตรใกล้เคียงกันคือ 500.2 - 554.8 ลูกบาศก์เมตร/ไร่ ...
http://www.samrancom.com/size.htm

คำค้น: การขุดร่องสวน
 ดิน
สำหรับขั้นตอนในการขุดร่องสวนพอสรุปได้ดังนี้. วางแนวร่องให้เหมาะสมกับชนิดของพืชที่จะ ปลูก ซึ่งโดยทั่ว ๆ ไป สันร่องสวนจะกว้างประมาณ 6 – 8 เมตร ส่วนท้องร่องกว้างประมาณ 1 ...
http://www2.swu.ac.th/royal/book4/b4c3t3_2.html

คำค้น: การขุดร่องสวน
 อยู่กับน้ำด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิม : จากชุมชนร่องสวนถึงชุมชนเมืองคลอง และ ...
18 มิ.ย. 2012 ... อยู่กับน้ำด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิม : จากชุมชนร่องสวนถึงชุมชนเมืองคลอง ... ด้วยการขุดท้องร่อง ให้ขนานสลับไปกับเนินดินสูงสำหรับปลูกพืชสวน ...
http://article.tcdcconnect.com/articles/living-with-flood-thai-local-wisdom

คำค้น: การขุดร่องสวน
 ความรู้การเลี้ยงปลา
บ่อแบบขุดดินออก พื้นก้นบ่ออยู่ต่ำกว่าระดับดินเดิม ไม่ต้องทำคันบ่อให้แข็งแรง เหมาะกับ พื้นที่ลุ่ม เช่น ในนาข้าว ... คันบ่อ เป้นส่วนสำคัญในการเก็บกักน้ำ ต้องมีความแข็งแรง และต้อง ไม่รั่วซึม ... เช่น ปลูกข้าวพร้อมกับการเลี้ยงปลา เลี้ยงปลาในร่องสวนปลูกผลไม้ ...
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/4-5/no20/aboutleangpla.html

คำค้น: การขุดร่องสวน
 การ จัดการ ดิน และ น้ำ หลัง น้ำ ท่วม ใน สวน ผล ไม้ - กรมพัฒนาที่ดิน
ปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน. และกรองตะกอนดินไม่ให้ไหลลงร่องน้ำ. 8.2. นำดินที่ได้จากการขุดคูน้ำมาถมเป็น. พื้นที่เพาะปลูกที่เรียกว่า คูยกร่องสวน. 8.3.
http://www.ldd.go.th/menu_Dataonline/G4/G4_04.pdf

คำค้น: การขุดร่องสวน
 การปลูกปาล์มน้ำมันในสภาพพื้นที่นาให้ได้ผลผลิตสูง - สำนักงานเกษตร ...
4 เม.ย. 2011 ... นาย วิมล สิงหะพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ... 4 เมตร แล้วปักชะมบตลอด ความยาวของพื้นที่ ตอนขุดร่องสวนจะต้องขุดแถวเว้นแถว ...
http://61.19.248.246/~doae/?news+view+00000250

คำค้น: การขุดร่องสวน
 สรุปการศึกษาดูงาน - ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช
การบริหารจัดการน้าท าไว้สมบูรณ์แบบ มีการขุดร่องน้าไว้โดยรอบและต่อกับที่นา เมื่อ เก็บเกี่ยว. ปล่อยน้าออกมาในร่องสวนปลาที่อยีในนาจะออกมาอยู่ในร่องสวนด้วยทาให้เราได้ กินด้วย ...
http://www.trf-ligor.org/Narrative/07nakung2.pdf

คำค้น: การขุดร่องสวน
 รับจ้าง ขุดดิน ขุดบ่อ ขุดสระ ปรับพื้นที่ ยกร่องสวน ทำคันดิน มีรถแบคโฮรับจ้าง ...
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน? ... รับจ้าง ขุดดิน ขุดบ่อ ขุดสระ ขุดลอกคูคลอง ปรับหน้าดิน ยกร่อง สวน ทำคันดิน มีรถแบคโฮรับจ้าง สนใจติดต่อ 085-0822395 ชัย ...
http://www.kasetporpeang.com/forums/index.php?topic=73863.0

คำค้น: การขุดร่องสวน

การขุดร่องสวน