ขุดร่องสวน


ขุดร่องสวน

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ขุดร่องสวน

 [ ลงประกาศ ]
 ดิน
สำหรับขั้นตอนในการขุดร่องสวนพอสรุปได้ดังนี้. วางแนวร่องให้เหมาะสมกับชนิดของพืชที่จะ ปลูก ซึ่งโดยทั่ว ๆ ไป สันร่องสวนจะกว้างประมาณ 6 – 8 เมตร ส่วนท้องร่องกว้างประมาณ 1 ...
http://www2.swu.ac.th/royal/book4/b4c3t3_2.html

คำค้น: ขุดร่องสวน
 ขั้นตอนการขุดร่องสวน
ขั้นตอนการขุดร่องสวน. 1. วางแนวร่องให้เหมาะสมกับชนิดของพืชที่จะปลูก ซึ่งโดยทั่วไปสัน ร่องสวนจะกว้างประมาณ 1-1.5 เมตร 2. ระหว่างร่องที่จะขุดคู ...
http://www.pidthong.org/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=55

คำค้น: ขุดร่องสวน
 การปลูกมะม่วง --การปลูก
ส่วนในที่ที่เป็นร่องสวนเก่า มีคันคูและเคยปลูกพืชอย่างอื่นจนดินร่วนซุยอยู่แล้ว ... 2.1 การขุด หลุมปลูกทั้งแบบปลูกบนร่องและปลูกในที่ดอน ควรปลูกให้เป็นแถวเป็นแนว ...
http://web.ku.ac.th/agri/mango2/plant.html

คำค้น: ขุดร่องสวน
 ทุเรียน
การเตรียมพื้นที่ 1. พื้นที่ดอน ไถพรวน ปรับพื้นที่ให้เรียบ และขุดร่องระบายน้ำภายในสวน ถ้า เป็นพื้นที่ดอนที่เคยปลูกไม้ยืนต้นมาก่อน ไม่ต้องไถพรวน 2. พื้นที่ลุ่ม * พื้นที่น้ำท่วมขังไม่มาก ...
http://it.doa.go.th/vichakan/print.php?newsid=7

คำค้น: ขุดร่องสวน
 สอบราคาจัดจ้างขุดร่องสวนมะพร้าวโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ ...
8 ธ.ค. 2010 ... ข่าวประกวดราคา. สอบราคาจัดจ้างขุดร่องสวนมะพร้าวโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร ที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน กิจกรรมที่ 12 ...
http://pr.prd.go.th/samutsongkhram/ewt_news.php?nid=206

คำค้น: ขุดร่องสวน
 การปรับปรุงดินเปรี้ยว - รักบ้านเกิด
ขุดยกร่องสวนโดยปาดเอาหน้าดินมาพูนเป็นสันร่องไว้ตรงกลาง ดินที่อยู่ลึกลงไปนำไปพอกไว้ ข้างร่อง โดยทำการขุดยกร่องแบบเดียวกันนี้จนทั่วทั้งแปลง เพื่อเพิ่มความลึกของหน้าดิน ...
http://www.rakbankerd.com/agriculture/open.php?id=677&s=tblplant

คำค้น: ขุดร่องสวน
 รับขุดลอกคูคลอง ร่องสวน ขุดคลองส่งน้ำ รับขุดบ ban4u.com ลงฟรี ขายบ้าน ...
30 ม.ค. 2011 ... บริการแม็คโคให้เช่า รับขุดลอกคูคลอง ร่องสวน ขุดคลองส่งน้ำ ขุดบ่อกุ้งบ่อปลา กวาดบ่อกุ้ง บ่อปลา ด้วยบุ๊งกี้กวาดเลนโดยเฉพาะที่ไม่เหมือนใคร รับวางท่อ ...
http://www.ban4u.com/ads/no.php?id=O050181311

คำค้น: ขุดร่องสวน
 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3
เป้าหมายในการใช้ประโยชน์ร่องสวนในการปลูกพืชแซม เงินทุนในการขุดร่องสวน เช่น พื้นที่ นาลุ่มเป็นร่องสวน ควรมีความกว้าง 6 เมตร คูน้ำกว้าง 3 เมตร ลึกประมาณ 2 เมตร ...
http://www.oard3.org/new-theory.asp

คำค้น: ขุดร่องสวน

ขุดร่องสวน