คุมงานพิมพ์


คุมงานพิมพ์

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ คุมงานพิมพ์

 [ ลงประกาศ ]
 การใช้และควบคุมคอมพิวเตอร์บริการ CU Cyber Zone ด้วยโปรแกรม STAQ ...
STAQ Control 2.0 Professional Edition คือโปรแกรมควบคุมและจัดการ ... Edition ระบบ ควบคุมการใช้งานเครื่องลูกข่าย การจัดการงานพิมพ์ (Print Manager).
http://www.car.chula.ac.th/culib/v26y2553/no1/ar03v26n1y2553.pdf

คำค้น: คุมงานพิมพ์
 รับสมัครงาน กราฟฟิค-คุมงานพิมพ์ indoor - outdoor - Thaigraph
รับสมัครงาน บริษัท เอสเอฟ พลัส จำกัด ดำเนินงานธุรกิจทางด้านออกแบบ และผลิตInkjet งานป้า ... ,Thaigraph.
http://www.thaigraph.com/thread-2488-1-1.html

คำค้น: คุมงานพิมพ์
 เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต (การพิมพ์) - Imco Pack Corporation Limited
27 ก.ย. 2013 ... ควบคุมกระบวนการผลิตงานพิมพ์สติ๊กเกอร์; แก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต พร้อมทั้งควบคุม งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง; ปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ...
http://www.jobstreet.co.th/jobs/2013/9/new/i/70/560453.htm?fr=R

คำค้น: คุมงานพิมพ์
 Equitrac for Apeos Fuji Xerox (Thailand) Co., Ltd.
Equitac for Apoes คือ ซอฟต์แวร์ที่ควบคุมความปลอดภัยในการเข้าใช้งานอุปกรณ์ด้วย IC Card ... การตรวจสอบผลลัพธ์งานพิมพ์ และการจัดการค่าใช้จ่ายที่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร.
http://www.fujixerox.co.th/th/product/4../13-Office-Software/378-Equitrac-for-Apeos

คำค้น: คุมงานพิมพ์
 เว็บไซต์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ - สำนักงานในส่วนกลาง
จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง เก็บรักษา ซ่อมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์ จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่าย จำหน่ายโอนพัสดุ ซ่อมแซม ... ควบคุมงานพิมพ์ให้เป็นไปตามแผนการพิมพ์ ดูแลรักษา เครื่องพิมพ์ ...
http://www.ditp.go.th/index.php/contact/contract-centraloffice1/1362-ratchadapisek-road/1408-office-of-publication

คำค้น: คุมงานพิมพ์
 Print Monitoring and Cost Control (โปรแกรมควบคุมจัดการเครื่อง Printer ...
20 ก.ย. 2012 ... ระบบควบคุมการพิมพ์ที่ทำงานโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้ดีที่สุดในตอนนี้.
http://software.thaiware.com/11271-Print_Monitoring_and_Cost_Control_โปรแกรมควบคุมจัดการเครื่อง_Printer_และให้บริกา.html

คำค้น: คุมงานพิมพ์
 Print Quota, Print Control, Print Monitor, Print Server - Thaicomponent
... เราได้จัดเตรียมคุณสมบัติการทำงานตามมาตรฐานของตัวโปรแกรมควบคุมการพิมพ์ทั่วๆ ... คุณสามารถจัดการงานพิมพ์, ควบคุมงานพิมพ์และกำหนดปริมาณการพิมพ์ของผู้ใช้แต่ละ ...
http://www.thaicomponent.com/printcontrol.htm

คำค้น: คุมงานพิมพ์
 ระบบควบคุมงานพิมพอัตโนมัติHAPPY PRINT*
... อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. บทคัดยอ. ระบบควบคุมงานพิมพ อัตโนมัติแบงการทํางานหลักออกเปนสองสวน คือ 1) สวนที่ใชในการเพิ่มโควตางาน .
http://www.snc.lib.su.ac.th/libmedia/pulinet/document/39-ระบบควบคุมงานพิมพ์อัตโนมัติ Happy Print.pdf

คำค้น: คุมงานพิมพ์

คุมงานพิมพ์