ตามสภาพซ่อม


ตามสภาพซ่อม

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ตามสภาพซ่อม

 [ ลงประกาศ ]
 Thai - German Institute - การซ่อมบำรุงตามสภาพ (Condition Based ...
การซ่อมบำรุงตามสภาพ (Condition Based Maintenance : CBM). จากวารสารกรมอู่ ทหารเรือ ประจำปี 2555. โดย นาวาเอก เปรมมนัส สุวรรณดุล และ นาวาตรี เกษม วิจิตราภรณ์  ...
http://www.tgi.or.th/news-detail.php?tr_id=112

คำค้น: ตามสภาพซ่อม
 การบำรุงรักษา - วิกิพีเดีย
การบำรุงรักษา (maintenance) เป็นการซ่อมแซมหรือบำรุงเครื่องจักรหรือเครื่องมือ ... 1 บทนำ; 2 การบำรุงรักษาตามสภาพ (Condition-based maintenance: CBM) ...
http://th.wikipedia.org/wiki/การบำรุงรักษา

คำค้น: ตามสภาพซ่อม
 สิทธิ ของ ผู้ ให้ เช่า ที่ ควร รู้ - Homedd.com
ผู้ให้เช่าต้องส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าให้แก่ผู้เช่าตามสัญญา ... รักษาสภาพของที่อยู่ให้ เรียบร้อยตามสภาพที่ได้รับมอบมาและต้องส่งคืนในสภาพเดิม หรือซ่อมแซมให้เรียบร้อยหาก ชำรุด ...
http://www.homedd.com/HomeddWeb/homedd/A_home_rentals/frontweb/tiprent_law.jsp

คำค้น: ตามสภาพซ่อม
 การซ่อมบารุง
หมายรวมถึง การตรวจสภาพ การทดสอบ การบริหาร การซ่อมแก้ การซ่อมใหญ่ การซ่อมสร้าง การ. ดัดแปลง ... ชั้นเหนือ จะต้องทําการตรวจสภาพยุทโธปกรณ์ตามระยะเวลาที่กําหนดนั้น ...
http://www.crma.ac.th/msdept/e_bookmsd2012/ms4009/1_pdf/chapter1_33.pdf

คำค้น: ตามสภาพซ่อม
 ขายของใช้ ของตกแต่งบ้านตามสภาพ - ชอปปิ้งและค้าปลีก | Facebook
ขายของใช้ ของตกแต่งบ้านตามสภาพ ได้แชร์ รูปภาพ ของ Chihuahuafever by Baan aj. Tum ... นาฬิกาตั้งโต๊ะ (ขายตามสภาพ : เข็มสั้นหลุด ต้องไปซ่อมเองค่ะ) ราคา 200 บาท ...
https://th-th.facebook.com/pages/ขายของใช้-ของตกแต่งบ้านตามสภาพ/463865840358011

คำค้น: ตามสภาพซ่อม
 ช่างทั่วไป
ด้านการบริการ. ให้บริการซ่อมวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ตามที่ร้องขอ หรือได้รับมอบหมาย ... เครื่องมือ เครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้สามารถใช้งานได้ตามสภาพที่ควร เป็น.
http://portal.edu.chula.ac.th/pub/ass_staff/assess-doc/kpi/kpi13.doc

คำค้น: ตามสภาพซ่อม

ตามสภาพซ่อม