ปริญญา จันทรภักดี


ปริญญา จันทรภักดี

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ปริญญา จันทรภักดี

 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ [ ลงประกาศ ]
 รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปา
เลขาคณะผูบริหาร ปริญญา จันทรภักดี. 8. นายสุธรรม มูสิมูล. ส.อบต. ม.1. สุธรรม มู สิมูล. 9. นายจีระศักดิ์ ทองพัว. ส.อบต. ม.2. จีระศักดิ์ ทองพัว ...
http://www.pakpoon.com/report_sapa/2550/3-2550.pdf

คำค้น: ปริญญา จันทรภักดี
 ช อ ล ทะเบียนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารท
นายปริญญา จันทรภักดี. 3-9201-00777-186. 42 20-มิ.ย.-07 85 ม.11 ต.ปากพูน. ป.ว.ส ...
http://www.pakpoon.com/obt_local_record.pdf

คำค้น: ปริญญา จันทรภักดี
 First - รายงาน_เว็บ_ตรี
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2551 ... นางสาว กมลทิพย์ จันทร์ภักดี, ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน), 7/3/2552, 2.92 ...
http://www.registrar.ku.ac.th/Graduted/51-52/check/semester2/B/23-B2.html

คำค้น: ปริญญา จันทรภักดี
 ภักดีพณิชการและเทคโนโลยี
(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร นางจันทร ฉิมเอี่ยม ศศ.บ. ... ภักดีพณิชยการ และเทคโนโลยี ปริญญาตรีคอมพิวเตอร์ ม.ราชภัฎกำแพงเพชร นายเบญจะ ปิ่นอุไร ปวส. ...
http://www.pcct.ac.th/about5.html

คำค้น: ปริญญา จันทรภักดี
 ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับ องค์การบริห
กรรมการ. 13. น.ส.ศิริญทิพย์ เหมทานนท์ กรรมการ. 14. นายปริญญา จันทรภักดี กรรมการ และเลขานุการ. 15. นายปริเชษฐ์ ไชยภาณุรักษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ ...
http://consumersouth.org/upload/forum/doc4bb45f478b23e.pdf

คำค้น: ปริญญา จันทรภักดี
 รายชื่อผูสมัคร ส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดเ
การศึกษาปริญญาตรี. อาชีพเกษตรกรรม. หมายเลข 2. นางประนอม จันทรภักดี. อายุ52 ป. การศึกษาปริญญาโท. อาชีพธุรกิจสวนตัว. หมายเลข 3. นายยุพราช บัวอินทร ...
http://www.ect.go.th/thai/mp50/list/n10.pdf

คำค้น: ปริญญา จันทรภักดี
 84100825
1, นายสุเทพ เทโหปการ, ปริญญาโท, กศ.ม. บริหรการศึกษา. 2, นางดวงสมร คำเงิน, ปริญญา ตรี, ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป. 3, นางสาวนันธิกา จันทร์ภักดี, ปริญญาตรี ...
http://www.secondary.obec.go.th/mathayom/human/report/showMaxEdu.php?org_id=84100825&school_name=з͹Է

คำค้น: ปริญญา จันทรภักดี
 สุธีศักดิ์ ภักดีเทวา - วิกิพีเดีย
สุธีศักดิ์ ภักดีเทวา (ชื่อเล่น: โจ้) เป็นบุตรคนที่สองของทนงศักดิ์ ภักดีเทวา นัก ร้องเพลงลูกกรุงชื่อดัง จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาดนตรี มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ... มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สาขาแม่ดีเด่น เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. ...
http://th.wikipedia.org/wiki/สุธีศักดิ์_ภักดีเทวา

คำค้น: ปริญญา จันทรภักดี

ปริญญา จันทรภักดี