พระพุทธชินราชไม้สัก


พระพุทธชินราชไม้สัก

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ พระพุทธชินราชไม้สัก

 [ ลงประกาศ ]
 cinarhat_story1: ประวัติพระพุทธชินราช
10 ก.ค. 2003 ... พระพักตร์หันไปทางทิศ ตะวันตก (ด้านริมน้ำน่าน). พระพุทธชินราชมีซุ้มเรือนแก้วและสลักด้วย ไม้สักลงรักปิดทอง ประดับเบิ้อง. พระปฤษฎางค์ ...
http://www.phitsanulok.go.th/cinarhat_story.htm

คำค้น: พระพุทธชินราชไม้สัก
 พระพุทธชินราช
พระพุทธชินราช. ... พระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูป ปางมารวิชัย ที่มีลักษณะงดงาม ที่สุดใน โลก ... มีซุ้มเรือนแก้วและสลักด้วยไม้สักลงรักปิดทอง ประดับเนี้องพระปฤษฎางค์ ...
http://www.khwunchai.is.in.th/?md=content&ma=show&id=17

คำค้น: พระพุทธชินราชไม้สัก
 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) พิษณุโลก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
พระพุทธชินราช ลงรัก (รอปิดทอง) ... พระพุทธชินราช เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาด ใหญ่ หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ ... เดิมบานประตูวิหารพระพุทธชินราชทำด้วยไม้สักแกะสลัก ...
http://www.thai-tour.com/thai-tour/North/pitsanulok/data/place/pic_wat-phasrimahathat.htm

คำค้น: พระพุทธชินราชไม้สัก
 พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร : สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัด ...
พระพุทธชินราช เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ ... วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือวัดพระพุทธชินราช ... เดิมบานประตูวิหารพระพุทธชินราชทำด้วยไม้สักแกะสลัก ...
http://www.siamfreestyle.com/travel-attraction/pisanulok/พระพุทธชินราช.html

คำค้น: พระพุทธชินราชไม้สัก
 วัดศรัทธาธรรม (วัดมอญ) ตำบลบางจะเกร็ง สมุทรสงคราม
18 ชม.ก่อน ... สิ่งที่น่าสนใจภายใวัดศรัทธาธรรม : ชมโบสถ์ไม้สักทองฝังมุก นมัสการหลวงปู่ทวด กราบขอพร พระพุทธชินราช. โบสถ์ไม้สักฝังมุก. อุโบสถสร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง ...
http://www.thaipackagetour.com/วัดศรัทธาธรรม-(วัดมอญ)-ตำบลบางจะเกร็ง,683.html

คำค้น: พระพุทธชินราชไม้สัก
 พระพุทธชินราช, พิพิธภัณฑ์ผ้า, พิพิธภัณฑ์จ่าทวี
พระพุทธชินราช เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ ขนาดหน้าตัก กว้าง 5 ศอก 1 คืบ 5 นิ้ว และสูง ... เดิมบานประตูวิหารพระพุทธชินราชทำด้วยไม้สักแกะสลัก ...
http://www.oceansmile.com/N/Phitsanulok/Phitlok2.htm

คำค้น: พระพุทธชินราชไม้สัก

พระพุทธชินราชไม้สัก