พัฒนาบุคลากร


พัฒนาบุคลากร

รูป   รายละเอียด ราคา
  ตามตกลง
  ตามตกลง
  0 บาท
  ตามตกลง,งบประมาณ
หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ พัฒนาบุคลากร

 [ ลงประกาศ ]
 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
แจ้งปัญหา การสมัครออนไลน์ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ฐานบุคลากร อปท. ติดต่อคุณอรรถกร โทร. 08 6031 9733 (ศูนย์ข้อมูล) ». ท่านสามารถรับชม ...
http://www.lpdi.go.th/

คำค้น: พัฒนาบุคลากร
 การพัฒนาบุคลากรแนวใหม่ : ผลลัพธ์ที่มีต่อองค์การ
การพัฒนาบุคลากรแนวใหม่ : ผลลัพธ์ที่มีต่อองค์การ โดย.... นายเสกสรรค์ สนวา ต.เกาะแก้ว อ .เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (เนื้อหาและภาพประกอบเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน) ...
http://www.stou.ac.th/study/sumrit/4-55(500)/page1-4-55(500).html

คำค้น: พัฒนาบุคลากร
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | Facebook
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 553 ถูกใจ · 5 คนกำลังพูดถึงสิ่งนี้. จัดฝึก อบรมและพัฒนาบุคลากร.
http://th-th.facebook.com/TrainingChulalongkorn

คำค้น: พัฒนาบุคลากร
 สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน (APDI) | Facebook
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน (APDI), Min Buri. 2547 ถูกใจ · 43 คนกำลังพูดถึงสิ่งนี้. Aviation Personnel Development Institute (APDI) ...
https://th-th.facebook.com/KBUapdi

คำค้น: พัฒนาบุคลากร
 งานพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การประเมินผลการฝึกอบรม. โครงการศึกษา/ฝึกอบรมทุนระยะสั้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ภาษา อังกฤษในต่างประเทศ. ประกาศฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เรื่อง ...
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/train/

คำค้น: พัฒนาบุคลากร
 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2555 - 2558 - มหาวิทยาลัยนเรศวร
คานา. แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ปี(พ.ศ.2555-2558) ส านักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับนี้ จัดท า. ขึ้นภายในใต้แผนยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาของส ...
http://office.nu.ac.th/meeting/pdf/pp55.pdf

คำค้น: พัฒนาบุคลากร
 องค์ประกอบของการพัฒนาบุคลากร (Human Resources Development)
จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของการพัฒนาบุคลากรทั้ง 4 เรื่องนี้ เครื่องมือที่สำคัญที่ทำให้การ บริหารบุคลากร ในทุก ๆ เรื่องประสบความสำเร็จก็คือ ขีดความสามารถ (Competency) ...
http://www.peoplevalue.co.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=539105099&Ntype=19

คำค้น: พัฒนาบุคลากร
 แผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555 - 2559 · แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2554. แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ ...
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/train/handbook/menuplan.html

คำค้น: พัฒนาบุคลากร

พัฒนาบุคลากร