ภา๋ษีอากร


ภา๋ษีอากร

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ภา๋ษีอากร

 [ ลงประกาศ ]
 ความรู้เรื่องภาษี
31 พ.ค. 2011 ... เกี่ยวกับกรมสรรพากร · ห้องข่าว · บริการอิเล็กทรอนิกส์ · ความรู้เรื่องภาษี ... กรมสรรพากร, ประมวลรัษฎากร, คำพิพากษาฎีกา, ความรู้เรื่องภาษี, ข้อหารือภาษีอากร ...
http://www.rd.go.th/publish/286.0.html

คำค้น: ภา๋ษีอากร
 | e-Revenue |
กรมสรรพากรขอปิดบริการยื่นแบบฯ และชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 10 กันยายน ...
http://rdserver.rd.go.th/

คำค้น: ภา๋ษีอากร
 หน้าแรก :: ศาลภาษีอากรกลาง
ศาลภาษีอากรกลาง. ... ศาลภาษีอากรกลางจัดเผยแพร่ความรู้กฎหมายภาษีอากรและการ คุ้มครอง. ... ผลการสรรหาและคัดเลือกผู้ประนีประนอมประจำศาลภาษีอากรกลาง (18 ส.ค. ...
http://www.taxc.coj.go.th/

คำค้น: ภา๋ษีอากร
 ความผิดทางศุลกากร :: กรมศุลกากร
การลักลอบหนีศุลกากรหมายถึง การนำของที่ยังไม่ได้เสียค่าภาษีอากร ... การหลีกเลี่ยงภาษี อากรหมายถึง การนำของที่ต้องชำระค่าภาษีอากรเข้ามาหรือส่งของออกไปนอกประเทศไทย ...
http://customs.go.th/Offence/CustomsOffence.jsp

คำค้น: ภา๋ษีอากร
 การขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
ใครที่ต้องมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร. ใครบ้างเอ่ย ที่ต้องขอเลขผู้เสียภาษี้ คือผู้มี เงินได้จากการประกอบการต่าง ๆ ซึ่งแยกได้ดังนี้คะ บุคคลธรรมดา ได้แก่ ...
http://account.friend.co.th/106.html

คำค้น: ภา๋ษีอากร
 ภาษีอากร - วิกิพีเดีย
ภาษีอากร คือสิ่งที่รัฐบาลบังคับเก็บจากราษฎร เพื่อใช้เป็นประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่ได้มีสิ่ง ตอบแทนโดยตรงแก่ผู้เสียภาษีอากร หรืออีกความหมาย คือ เงินได้หรือทรัพยากร ...
http://th.wikipedia.org/wiki/ภาษีอากร

คำค้น: ภา๋ษีอากร
 dol - ค่าธรรมเนียม ภาษีและอากร
คู่มือการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีอากร การจดทะเบียนฯ. ข่าวประชาสัมพันธ์. ข่าว ประชาสัมพันธ์ · กิจกรรมกรมที่ดิน · ข่าวบรรจุแต่งตั้ง · ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง · รายการวิทยุ โทรทัศน์ ...
http://www.dol.go.th/dol/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=28

คำค้น: ภา๋ษีอากร

ภา๋ษีอากร