มีใครขายเรืออวนลาก


มีใครขายเรืออวนลาก

รูป   รายละเอียด ราคา
  -
หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ มีใครขายเรืออวนลาก

 [ ลงประกาศ ]
 รางวัลลูกโลกสีเขียว, วิถีพอเพียงแบ่งปัน ผูกพัน คน น้ำ ป่า
2515 ห้ามอวนลาก อวนรุน ทำการประมงในระยะ 3 กิโลเมตร จากฝั่ง ... ใครต่อใครกำลังเฉลิม ฉลองสหัสวรรษใหม่ ชาวบ้านไม้ขาวก็จัดงานรื่นเริงปีใหม่ ชื่อ “ต้อนรับเต่ากลับบ้านไม้ขาว” .... ข่าวเต่าตายขึ้นมาเกยหาดก็มีมาสม่ำเสมอ ยังมีคนเก็บไข่เต่าขาย เรืออวนลาก เบ็ดราว ...
http://pttinternet.pttplc.com/greenglobe/2544/writing-02_2.html

คำค้น: มีใครขายเรืออวนลาก
 ระบบทาสที่ซ้อนเร้น - คลิกที่นี่..
... ลูกจ้างคือลูกทาส. ความรู้สึกของผู้ที่ได้รับเข้ามาเป็นลูกจ้างจะถือว่านายจ้างมีพระคุณใหญ่ หลวง ... ถามว่าค่าจ้างมีความเหมาะสมหรือไม่ ใครเป็นผู้กำหนด กำหนดอย่างซ้อนเร้นหรือไม่ ... ไปขายให้กับบริษัทในราคาเท่าไร จากนั้นต่อรอง หรือกำหนดราคาจากเรืออวนลาก ...
http://www.nature-dhrama.com/kid-t8.htm

คำค้น: มีใครขายเรืออวนลาก
 Bloggang.com : pantamuang :
2 ก.ย. 2011 ... หญิงสาวเล่าว่า... นายเทิน ท่าลาด เป็นคนมาจากจังหวัดเพชรบุรี มีเรืออวนลากหลายลำ ... มัน ไปข่มขู่พ่อบังคับให้ขาย มันว่าถ้าไม่ขายก็อย่าหวังเลยว่าจะมีใครมาอยู่ ...
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=lungboon&group=6&month=09-2011&date=02

คำค้น: มีใครขายเรืออวนลาก
 Wetland Project
จากสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี ๒๕๓๘ ระบุว่ามีเรือประมงถึง ๕๐,๐๐๐ ลำ เป็นเรือ อวนลากจำนวนครึ่งหนึ่งและมีขนาดตาอวนที่ถี่มากเกินไป สามารถจับสัตว์น้ำได้ทุกขนาด ... ที่ นำเอาทรัพยากรประมงซึ่งถือเป็นสาธารณสมบัติของคนทั้งประเทศขึ้นมาขาย ...
http://www.wetlandthai.org/data/crysis_1.html

คำค้น: มีใครขายเรืออวนลาก
 ThaiNGO.org : เว็บท่าองค์กรพัฒนาเอกชนไทย
เซ็นต์ราคาสัตว์น้ำที่ขายได้ คือ รายได้ทั้งหมดหักค่าใช้จ่ายต้นทุนทั้งหมด ที่เหลือแบ่งครึ่งเป็น สองส่วน ส่วนหนึ่งเป็น .... บ้าน และเป็นช่วงที่มีเรืออวนลากมากที่สุด จำนวน 70 ลำ ในปี พ. ...
http://www.thaingo.org/story/news_61144.htm

คำค้น: มีใครขายเรืออวนลาก
 คัดค้าน
ปลาในทะเลลดน้อยลง เพราะเรืออวนลาก ไม่ใช่เพราะ เรืออวนครอบ ปั่นไฟปลากะตัก ... ทำเป็นปลาแห้ง ส่งขาย จนทุกวันนี้ ชาวบ้านหลายอำเภอ รับต้ม-ตากปลา จากเรือปลากะตัก ... จากอวนลาก มาเป็นเรือปั่นไฟ ตอนแรก ที่พวกเรา มาจับปลากะตัก ก็ไม่เห็นมีใครคัดค้าน ...
http://www.sarakadee.com/feature/1999/08/vote-object.htm

คำค้น: มีใครขายเรืออวนลาก

มีใครขายเรืออวนลาก