ยารักษาโรค


ยารักษาโรค

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ยารักษาโรค

 [ ลงประกาศ ]
 ยา - วิกิพีเดีย
ยา เป็นวัตถุที่รับรองไว้ในตำรายาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศ, ... ยารักษา โรคหัวใจ/ยาแก้อาการปวดเค้นหัวใจ (คาร์ดิแอคไกลโคไซด์ , ยาต้านภาวะหัวใจเสียจังหวะ ...
http://th.wikipedia.org/wiki/ยา

คำค้น: ยารักษาโรค
 ระบบจำแนกประเภทยาตามการรักษาทางกายวิภาคศาสตร์ - วิกิพีเดีย
ระบบจำแนกนี้แบ่งยาออกเป็นกลุ่มต่างๆ ตามอวัยวะหรือระบบอวัยวะที่ยาออกฤทธิ์ ... ยารักษา โรคหัวใจ/ยาแก้อาการปวดเค้นหัวใจ (คาร์ดิแอคไกลโคไซด์ , ยาต้านภาวะหัวใจเสียจังหวะ ...
http://th.wikipedia.org/wiki/ระบบจำแนกประเภทยาตามการรักษาทางกายวิภาคศาสตร์

คำค้น: ยารักษาโรค
 ยารักษาโรค Pharmaceutical drug - หาหมอ.com - HaaMor.com
ยา ในที่นี้ คือ ยารักษาโรค (Pharmaceutical drug, drug, Medicines, Medication, หรือ Medicament) หมายถึง วัตถุ และ/หรือ สารเคมีที่ใช้ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บของมนุษย์ ...
http://haamor.com/th/ยารักษาโรค/

คำค้น: ยารักษาโรค
 หนังสือเรียน สุขศึกษา ป.5(นำร่องหลักสูตรฯ 2551) - ยารักษาโรค - แม็ ค
ยารักษาโรค. ในการดำรงชีวิตของมนุษย์จะต้องมีปัจจัย 4 เป็นองค์ประกอบพื้นฐาน ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ...
http://www.maceducation.com/e-knowledge/2364203100/04.htm

คำค้น: ยารักษาโรค
 สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด - กลับหน้าหลัก
กลุ่มยารักษาโรคผิวหนัง ผื่นคัน กลากเกลื้อน · กลุ่มพืชหอม เป็นยาบำรุงหัวใจ ... กลุ่มยาแก้ บิด ท้องเดินท้องร่วง โรคกระเพาะ ... ลดความร้อน · กลุ่มยาแก้อ่อนเพลีย บำรุงกำลัง บำรุงธาตุ  ...
http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_200.htm

คำค้น: ยารักษาโรค

ยารักษาโรค