สารเคมี


สารเคมี

รูป   รายละเอียด ราคา
  -----
 
[บริการ] ค้นหา : สารเคมี ,
-
  -
  -
 
[เคมีภัณฑ์] ค้นหา : เคมีภัณฑ์ , สารเคมี ,
-
  -
  -
  -
  3,500 บาท
หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ สารเคมี

 [ ลงประกาศ ]
 ฐานความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี
โรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกับสารเคมี ค้นหาข้อมูลจากวารสาร.
http://www.chemtrack.org/

คำค้น: สารเคมี
 สารเคมี - วิกิพีเดีย
สารเคมี (อังกฤษ: chemical substance) เป็นสสารวัสดุ ที่ใช้ในหรือได้จากกระบวนการเคมี อาทิ ... คือสสารที่ประกอบด้วย ธาตุเคมีตั้งแต่สองตัวขึ้นไปมาผสมกันทางเคมีในอัตราส่วนที่ ...
http://th.wikipedia.org/wiki/สารเคมี

คำค้น: สารเคมี
 สารเคมีในชีวิตประจำวัน | เคมี ชีววิทยา
25 พ.ค. 2010 ... ในชีวิตประจำวัน เราจะต้องเกี่ยวข้องกับสารหลายชนิด ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกัน สารที่ใช้ใน ชีวิตประจำวันจะมี สารเคมีเป็นองค์ประกอบ ...
http://www.numsai.com/เคมี-ชีววิทยา/สารเคมีในชีวิตประจำวัน.html

คำค้น: สารเคมี
 การใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย
ขั้นตอนแรกในการใช้สารเคมี คือ ตรวจสอบดูว่าสารเคมีประเภทใดที่ต้องการใช้ ... ไปยังส่วน ต่าง ๆ ของพืชได้ ดังนั้นจึงสามารถใช้ขนาดละอองของสารเคมีที่ใหญ่กว่าได้ ...
http://natres.psu.ac.th/Department/PlantScience/510-111web/Technology Changes_Rice/12.chemical safty uses.htm

คำค้น: สารเคมี
 การเก็บสารเคมี
เป็นที่ทราบกันแล้วว่าสารเคมีถูกจำแนกออกเป็น 9 ประเภท ซึ่งในแต่ละประเภท มีคุณสมบัติที่ แตกต่างกัน สารเคมีบางชนิดมีอันตรายเนื่องจากคุณสมบัติของสารนั้นเอง ...
http://www.moodythai.com/new/article/iso14001/14001_chemical store.htm

คำค้น: สารเคมี
 ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์
ท่านสามารถสืบค้นเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (MSDS) ได้จากชื่อ สารเคมี ( Chemical Name) หรือ รหัส UN. หรือ ID.No. และ รหัส CAS (Chemical Abstracts Service) ...
http://msds.pcd.go.th/

คำค้น: สารเคมี
 สารเคมีอันตราย - ..:: ศูนย์ข้อมูลพิษวิทยา ::..
สารเคมีอันตราย วัตถุอันตรายหรือ สารอันตราย หมายถึง ธาตุหรือสารประกอบ ที่มีคุณสมบัตร เป็นพิษหรือเป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ พืช ทำให้ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ...
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_toxic/a_tx_1_001c.asp?info_id=156

คำค้น: สารเคมี
 จำหน่าย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สารเคมี เคมีภัณฑ์ กรอบรูป - สารเคมี
จำหน่าย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สารเคมี เคมีภัณฑ์ กรอบรูป ไม้กรอบรูป อุปกรณ์กรอบรูป อุปกรณ์เคลือบรูป อุปกรณ์ทางการเกษตร ปุ๋ยชีวภาพ.
http://www.vittayapun.com/สารเคมี/

คำค้น: สารเคมี

สารเคมี