เครื่องหยอดธนบัตร Vt


เครื่องหยอดธนบัตร vt

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ เครื่องหยอดธนบัตร vt

 [ ลงประกาศ ]
 *gel* : พจนานุกรม Longdo (Longdo Dictionary)
gelten, (vi vt ) 1 v/i be valid; Gesetz etc: be in force; Preis: be effective: gelten für apply to; gelten als be regarded as, be considered (to be); ..... ต้นไ้จำพวกหนึ่ง ใช้ ทำเครื่องหอม, ต้นต้นเกย., Syn. archangel .... ใส่แห้วหรือข้าวโพดเป็นต้นก็ได้ หยอดหน้า ด้วยกะทิกวนกับแป้ง ..... Geldscheiner| ธนบัตรเงิน, See also: S. Banknote, A. Münze,.
http://dict.longdo.com/search/*gel*

คำค้น: เครื่องหยอดธนบัตร vt
 เรียนต่ออเมริกา อเมริกา ประเทศอเมริกา สหรัฐอเมริกา
... ประกอบด้วยรัฐ Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Connecticut, ... ตัวอย่างเหรียญและธนบัตร. ตัวอย่างเงินในอเมริกา. ระบบไฟฟ้า. สหรัฐอเมริกามีระบบไฟฟ้า แบบ 115 Volts, 60 Cycles ซึ่งแตกต่างจากประเทศไทย ถ้านักศึกษาต้องการนำเครื่องใช้ ไฟฟ้าจากเมือง ... ในสหรัฐอเมริกามีบริการโทรศัพท์สาธารณะอยู่ทั่วไปทั้งแบบหยอดเหรียญ  ...
http://www.educatepark.com/usa/

คำค้น: เครื่องหยอดธนบัตร vt
 Study in United States of America | ข้อมูลศึกษาต่อ ... - อินโฟเลิร์นนิ่ง
Northeast States : New Hampshire, Vermont, New York, Pennsylvania, West Virginia, ... $5, $10, $20, $50 และ $100 สำหรับธนบัตร $20 จะเรียกว่า twenty bucks ส่วนเหรียญจะมีตั้งแต่เหรียญ ... หรือสถานศึกษาของตน ให้ดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสม และมี เครื่อง ... ในสหรัฐอเมริกามีบริการโทรศัพท์สาธารณะอยู่ทั่วไปทั้งแบบหยอดเหรียญ ใช้บัตร โทรศัพท์ ...
http://infolearning.co.th/Backup/info/info_usa.php

คำค้น: เครื่องหยอดธนบัตร vt

เครื่องหยอดธนบัตร vt