ไฟฟ้า


ไฟฟ้า

รูป   รายละเอียด ราคา
  130,000 บาท
  1,999 บาท
  1,999 บาท
  -
  -
  -
  135,000 บาท
  -
  -
  -
  -
  1,999 บาท
 
[การตลาด] ค้นหา : sonic , ไฟฟ้า , lighting ,
350-600
  -
  0 บาท
  99 บาท
  ติดต่อสอบถาม
 
  ประเมินตามหน้างาน
  5,900 บาท
หน้า 1 จาก 4 1 2 3 4

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ไฟฟ้า

 [ ลงประกาศ ]
 ไฟฟ้าน่ารู้
สายไฟฟ้าเก่าหรือหมดอายุใช้งาน สังเกตได้จากฉนวนจะแตกหรือแห้งกรอบบวม; ฉนวนสายไฟ ชำรุด อาจเกิดจากหนูหรือแมลงกัดแทะหรือวางของหนักทับ เดินสายไฟใกล้แหล่งความร้อน ...
http://www.pea.co.th/th/project/project_elec_knowlede1.htm

คำค้น: ไฟฟ้า
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ความรู้เกี่ยวกับไฟฟฟ้า ข้อมูลองค์กร ข่าวประชาสัมพันธ์.
http://www.pea.co.th/

คำค้น: ไฟฟ้า
 ไฟฟ้าเบื้องต้น
แหล่งกำเนิดไฟฟ้าหรือแหล่งจ่ายไฟฟ้า คือ แหล่งที่จ่ายพลังงานศักย์ไฟฟ้า หรืออาจ เรียกว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า ออกมาใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วๆไปสามารถแบ่งออกเป็น ...
http://www.chontech.ac.th/~electric/e-learn/unit2/unit2.htm

คำค้น: ไฟฟ้า
 ประกาศดับไฟฟ้า - ข่าวการไฟฟ้านครหลวง
MEA NEWS! ข่าวประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้า. ... ประกาศดับไฟฟ้า. ข่าวประกาศดับไฟฟ้า การ ไฟฟ้านครหลวง. ไฟล์ประกาศ, ขนาด, ข้อมูลเพิ่มเติม, Hits. ประกาศดับไฟฟ้าวันที่ ...
http://www.mea.or.th/news/th/index.php?option=com_jotloader

คำค้น: ไฟฟ้า
 วงจรไฟฟ้า
วงจรไฟฟ้า หมายถึง ทางเดินของกระแสไฟฟ้าซึ่งไหลมาจากแหล่งกำเนิดผ่านตัวนำ และ เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโหลด แล้วไหลกลับไปยัง แหล่งกำเนิดเดิม ...
http://www.school.net.th/library/create-web/10000/technology/10000-7138.html

คำค้น: ไฟฟ้า
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผลิตกระแสไฟฟ้า จัดหาและพัฒนา แหล่งผลิตกระแสไฟฟ้า.
http://www.egat.co.th/

คำค้น: ไฟฟ้า
 ไฟฟ้า - วิกิพีเดีย
ก่อนที่จะมีความรู้ทางด้านไฟฟ้า มีผู้คนตระหนักถึงภัยของปลาดุกไฟฟ้า ในสมัยอียิปต์ โบราณพบข้อความที่จารึกในช่วงประมาณ 250 ปีก่อนพุทธศักราช ว่าปลาไฟฟ้าเป็น ...
http://th.wikipedia.org/wiki/ไฟฟ้า

คำค้น: ไฟฟ้า
 ไฟฟ้ากระแสสลับ ฟิสิกส์ราชมงคล
ในปี1821 ขณะที่ฟาราเดย์ได้ทำการทดลองเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า เขาก็พบปรากฏการณ์อย่าง หนึ่งที่กระแสไฟฟ้าเดินตามเส้นลวดแล้วทำให้เกิดอำนาจแม่เหล็กรอบๆเส้นลวด ...
http://www.rmutphysics.com/physics/oldfront/58/inductor-faraday2.htm

คำค้น: ไฟฟ้า

ไฟฟ้า