จำหน่ายแอร์บ้านราคาถูก บริการล้าง แอร์รายปีกับบริษัท,โรงงาน ราคากันเองต่อรองได้ครับ http://www.geoci

หน้าแรก » เครื่องใช้ไฟฟ้า » เครื่องปรับอากาศ

จำหน่ายแอร์บ้านราคาถูก บริการล้าง แอร์รายปีกับบริษัท,โรงงาน ราคากันเองต่อรองได้ครับ http://www.geoci
จำหน่ายแอร์บ้านราคาถูก บริการล้าง แอร์รายปีกับบริษัท,โรงงาน ราคากันเองต่อรองได้ครับ http://www.geocities.com/tharasak2002

ขอเสนอแอร์บ้านราคาถูก สุดๆ ราคาพร้อมติดตั้ง รับประกันติดตั้งนาน 1 ปี

LG แบบติดผนัง รุ่นใหม่ JetCool เบอร์5
รุ่น BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
S10LC #5 9799 13,500
S13LC #5 13020 15,500
S18LC #5 18533 25,000
G24LC 23860 30,000
LG แบบติดผนัง รุ่นNeo Plasma plus ฟอกอากาศ
รุ่น BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
D10LCK #5 9000 19,500
D13LCK#5 12000 23,500
D18LCK#5 18000 31,000
D24LCK#5 24000 37,500
LG แบบติดผนัง รุ่น Art Cool ฟอกอากาศ เบอร์5
รุ่น BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
A10LCR กระจก 10000 25,000
A10LCB น้าเงิน 10000 24,500
A10LCV เมทาลิค 10000 24,500
A13LCR กระจก 13000 29,000
A13LCB น้าเงิน 13000 28,000
A13LCV เมทาลิค 13000 28,000
A18LCR กระจก 18000 37,000
A18LCB น้าเงิน 18000 36,500
A18LCV เมทาลิค 18000 36,500

Mitsubishi heavy Duty แบบติดผนัง เบอร์5
รุ่น BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
SRK 10 CFV โปรโมชั่น 9000 15,000
SRK 13 CFV โปรโมชั่น 13000 18,000

SRK 10 CFS #5 9000 19,200
SRK 13 CFS #5 13000 23,000

SRK 10 CES #5 9000 18,000
SRK 13 CES #5 13000 19,500
SRK 19 CES #5 18000 29,500
SRK 25 CES #5 24000 35,500

SRK 13 ZEV-S Inverter 13000 30,000
SRK 22 ZEV-S Inverter 22500 47,500
SRK 22 ZEV-S Inverter 22500 47,500

SAMSUNG ติดผนัง รุ่น WW-STD ซิลเวอร์นาโน
รุ่น BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
ASK09WHWE 9000 14,500
ASK13WJWE #5 12000 17,000
ASK18W6WE #5 18000 26,500
ASK24W6WE 24000 31,000
SAMSUNG ติดผนัง รุ่น WW-PRM ซิลเวอร์นาโน
ASP09WJWE #5 9000 18,000
ASP13WHWE #5 12000 21,500

SAMSUNG ติดผนัง รุ่น PRESTIGE ซิลเวอร์นาโน+E
ASP09AJHE #5 9000 26,000
ASP13AJHE #5 12000 30,500

SAMSUNG ติดผนัง รุ่น NEW WW-PRM ซิลเวอร์นาโน+E
ASP09WHWES 9000 20,000
ASP13W6WES #5 12000 23,500
ASP18W6WES #5 18000 32,000
ASP23W6WES #5 23000 39,000

SAMSUNG แบบตั้ง/แขวน รุ่น BIOTECH
FC052EZA 18000 28,000
FC070EZA 22000 33,500
APC289SEV 26000 59,500
APC289ATE 26000 68,000 ซิลเวอร์นาโน+E

Panasonic แบบติดผนัง เบอร์5 (รุ่นใหม่)
รุ่น BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
CS/CU-PC9EKT #5 9000 13,500
CS/CU-PC12EKT #5 12000 15,500
CS/CU-PC18EKT #5 18970 25,000
CS/CU-PC24EKT #5 23000 29,000

Panasonic แบบติดผนัง รุ่น AC Robot เบอร์5
รุ่น BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
CS/CU-XC9EKT #5 9500 23,500
CS/CU-XC13EKT #5 13381 28,000

Panasonic ติดผนัง รุ่น R2 ฆ่าเชื้อโรค เบอร์5
รุ่น BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
CS/CU-C9EKT #5 9000 18,500
CS/CU-C13EKT #5 13453 22,500
CS/CU-C18EKT #5 18970 30,000
CS/CU-C24EKT #5 23000 38,000

Panasonic แบบตั้ง/แขวน
CS/CU-C12ETT #5 12000 26,000
CS/CU-C18ETT #5 18000 32,500
CS/CU-C24ETT #5 23000 38,000

SAIJO DENKI ติดผนัง ECOฟอกอากาศ ใหม่
SJ-W09B-E #5 9800 15,000
SJ-W12B-E #5 12,300 17,000
SJ-W18B-E #5 17,292 25,000
SJ-W24B-E 24,900 29,000

SAIJO DENKI ติดผนัง Platinum Hybid ใหม่
HAH-12W(SJ-W10-H) 11200 24,000
HAH-15W(SJ-W13-H) 14268 27,000
HAH-20W(SJ-W18-H) 19400 32,300

SAIJO DENKI ติดผนัง ฟอกอากาศAPS ใหม่
SJ-W09B-S 9800 20,000
SJ-W12B-S 12,200 22,200
SJ-W18B-S 17,200 27,500
SJ-W25-S 25,910 31,500
SJ-W30-S 30,441 40,000
SJ-W33-S 33,800 44,000
SJ-W36-S 36221 50,000

SAIJO ตั้ง/แขวน Super Pioneer Universal
SJ-U13-S 13,023 23,000
SJ-U18-S 17,200 28,000
SJ-U24-S 24,170 33,500


MITSUBISHI MR.SLIM
แบบติดผนัง รุ่น Econo Air
รุ่น BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
MS-SGB09VD #5 9000 17,000
MS-SGB13VD #5 13000 19,500

แบบติดผนัง รุ่น D.S Plasma
MS-SFB09VC #5 9000 21,500
MS-SFB13VC #5 13000 26,000

แบบติดผนัง รุ่น WIDE & LONG
MS-PB18VC #5 18000 33,500
MS-PB24VC #5 24000 43,000
MS-A30VD 30000 53,000
MITSUBISHI MR.SLIM แบบตั้ง/แขวน เบอร์5
MCFS+MUCFS13TV #5 13000 26,000
MCFS+MUCFS18TV #5 18000 33,500
MCFS+MUCF24TV ll 24000 37,500

MITSUBISHI MR.SLIM แบบติดผนัง INVERTER
MSZ-PFB09VA 9000 31,000
MSZ-PFB13VA 13000 36,000
MSZ-SB18VA 18000 51,000

DAIKIN แบบติดผนัง (รุ่นใหม่ ) โปรโมรชั่น
รุ่น BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
FTE09DV2S+RE09DV2S #5 8900 14,500
FTE13DV2S+RE13DV2S #5 12300 17,000

DAIKIN แบบติดผนัง รุ่น F-series
FT09FV2S+R09FV2S-PA 9000 18,000
FT13FV2S+R13FV2S-PA 12700 21,000
FT15FV2S+R15FV2S-PA 14400 23,500
FT18FV2S+R18FV2S-PB 17700 28,500
FT24FV2S+R24FV2S-PB 22500 35,500

DAIKIN แบบติดผนัง รุ่น INVERTER F-series
FTKD09FV2S+RKD09FV2S-PA 9000 20,500
FTKD12FV2S+RKD12FV2S-PA 12000 24,500
FTKD15FV2S+RKD15FV2S-PB 15000 29,000
FTKD18FV2S+RKD18FV2S-PB 17700 33,500
FTKD24FV2S+RKD24FV2S-PD 20800 46,000
FTKD28FV2S+RKD28FV2S-PD 25600 53,500

DAIKIN แบบตั้ง/แขวน
FL13HV1LS+R13HV1LS-PA 13000 25,500
FL18HV1LS+R18HV1LS-PB 18000 31,500

SHARP แบบติดผนัง รุ่นMAGIC DISPLAY
AH-M099/AU-M099 #5 9000 15,000
AH-M129/AU-M129 #5 12000 17,�����������������������?��G�QID������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��?�MemberID�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��?�GroupID��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��?�RoomID���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��?�QTopic���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?�?����QName����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?�2����QDate����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������]�����QNote����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?�??���NInterest������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � ��?�filename�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?�2����IP�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?�P����Qmail����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?�2����Band�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?�2����Class����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?�2����Cost�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?�2����Percent��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?�2����AnnounceType��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ?�2����Condition������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ?�2����Receive��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?�2����ExpireDate����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ��?�Phone����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?�2����Mobile���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?�2����Address��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?�?����Province�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?�2����Email����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?�2����PayYear��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?�2����delpassword���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ?�2����Promotion������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ?������NoShow���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?������NoPromote������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ?������specialcost���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ?�2����GoodOrder��������������������������������������������������������������������������������������������������������������000

SHARP แบบติดผนัง พลาสม่า คลัสเตอร์
ฟอกอากาศแบบฆ่าเชื้อ ขจัดกลิ่น
รุ่น BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
AH-MP11/AU-MP11#5 9000 BTU1 9,000
AH-MP14/AU-MP14#5 12000 BTU 21,500
AH-MP20/AU-MP20#5 18000 BTU 31,500
AH-MP25/AU-MP25 24000 BTU 35,600

TOSHIBAติดผนัง รุ่นประหยัด มีระบบทำความสะอาดตัวเอง
RAS-10UKPX5-T2 #5 9000 BTU 15,000
RAS-13UKPX5-T #5 12500 BTU 18,000
RAS-18UKPX5-T #5 18000 BTU 27,000
RAS-24UKPX5-T 24000 BTU 31,500
TOSHIBA ติดผนัง รุ่นSa sa Zeolite Bio Enzyme
RAS-10NKPX-T2 #5 9000 BTU 17,500
RAS-13NKPX-T2 #5 12500 BTU 22,500
RAS-18NKPX-T #5 18000 BTU 29,000
RAS-24NKPX5-T #5 24000 BTU 37,000
TOSHIBA ติดผนัง รุ่นไดเซไก ฟอกอากาศแบบพลาสม่า
RAS-10NKDX2-T2 #5 9500 BTU 19,200
RAS-13NKDX2-T2 #5 12500 BTU 23,500
RAS-18NKDX5-T #5 18000 BTU 31,300
RAS-24NKDX5-T #5 24000 BTU 39,000
TOSHIBA ตั้ง/แขวน รุ่นSa sa Zeolite Bio Enzyme
RAS-18UFPX4-T2 #5 18000 BTU 29,000
RAS-24UFPX3-T 24000 BTU 34,500

CENTRAL AIR แบบติดผนัง รุ่น TF เบอร์5
รุ่น BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
CFW-TF09+CCS-TF09 9171 BTU 15,000
CFW-TF12+CCS-TF12 12301 BTU 16,500
CFW-TF18+CCS-TF18 18000 BTU 22,500

CNTRAL AIR แบบตั้งพื้น/แขวน รุ่น NEO-TECH
รุ่น BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
CFH-NE13+CCS-NE13 12500 BTU 26,600
CFH-NE18+CCS-NE18 18300 BTU 29,700
CFH-NE20+CCS-NE20 20000 BTU 30,800
CFH-NE25+CCS-NE25 25800 BTU 35,500
CFH-NE28+CCS-NE28 28300 BTU 37,500
CFH-NE33+CCS-NE33 33400 BTU 45,000
CFH-NE38+CCS-NE38 38700 BTU 51,000
CFH-NE44+CCS-NE44 44100 BTU 57,000

CNTRAL AIR แบบ ติดผนัง รุ่น NEO-TECH
รุ่น BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
CFW-CW13+CCS-NE13 12500 23,900
CFW-CW18+CCS-NE18 18300 29,500
CFW-CW20+CCS-NE20 20000 31,100
CFW-CW25+CCS-NE25 25800 34,500
CFW-CW28+CCS-NE28 28300 37,500
CFW-CW35+CCS-NE35 33400 41,500

Carrier แบบติดผนัง รุ่น42TDR/42TAR

รุ่น BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
38TDR010/42TDR010 #5 9000 BTU 17,300
38TDR012/42TDR012 #5 12500 BTU 20,500
38TAR018/42TAR018 #5 18000 BTU 27,800
38TAR024X/42TAR024X 24000 BTU 35,000

Carrier แบบตั้ง/แขวน รุ่น42JB #5

รุ่น BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
38TAR0125B/42JB004-TA 12650 BTU 20,500
38RS012-5B-2/42JB004-512-2 12942 BTU 21,700
38RS018-5B-2/42JB006-518-1 18655 BTU 28,550
38RS024-5B-1/42JB008-524 24679 BTU 36,000
38RS025-5B-1/42JB008-524 27005 BTU 34,400
38RS030-5B-1/42JB010-530-1 30005 BTU 39,200
38RS032-5B-1/42JB010-532-1 32311 BTU 41,800
38RS036B-5B-1/42JB012-536 36226 BTU 45,500
38RS040B-5B-1/42JB014-540 40400 BTU 51,000

ราคารีโมทไร้สายเพิ่ม 1000 บาท

YORK แบบติดผนัง รุ่นAtlas รีโมทไร้สาย # 5
รุ่น BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
GHDA09FS-AAAT/GHEA09FS-AAAT 8356 15,300
GHDA12FS-AAAT/GHEA12FS-AAAT 12638 17,500

YORK แบบติดผนัง รุ่นEverest รีโมทไร้สาย # 5
รุ่น BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
MGDA09FS-AAAT/MGEA09FS-AAAT-E 9373 23,500
MGDA12FS-AAAT/MGEA12FS-AAAT-E 13382 26,500
MGDA18FS-AAAT/MGEA18FS-AAAT-E 18540 33,900

YORK แบบติดผนัง รุ่นUltra รีโมทไร้สาย # 5
รุ่น BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
HGDA18FSAAT/HGEA18FSAAT 18000 24,700
HGDA24FSAAT/HGEA24FSAAT 24000 30,000

YORK แบบตั้ง/แขวน รุ่นStreamline รีโมทมีสาย# 5
รุ่น BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
YCHH12AB15S 13500 22500
YCHH18AB15S 18500 32300
YCHH25AB15S 26000 36900
YCHH30AB15S 31000 40500
YCHH33AB15S 34500 42500
YCHH36AB15S 37000 46500
YCHH40AB15S 40000 53700

เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ FUJI AIR คอมมิตซูบิชิโรตารี่ ประหยัดไฟ ราคาพร้อมติดตั้ง

-12500 BTUแบบติดผนัง 14,500 บาท แบบตั้ง/แขวน 13,000 บาท
-16000 BTUแบบติดผนัง 17,500 บาท แบบตั้ง/แขวน 16,000 บาท
-18000 BTUแบบติดผนัง 17,700 บาท แบบตั้ง/แขวน 16,700 บาท
-20000 BTUแบบติดผนัง 18,900 บาท แบบตั้ง/แขวน 17,500 บาท
-25000 BTUแบบติดผนัง 20,500 บาท แบบตั้ง/แขวน 20,000 บาท
-32000 BTUแบบติดผนัง 27,000- บาท แบบตั้ง/แขวน 25,000 บาท
-35000 BTUแบบติดผนัง 28,000 บาท แบบตั้ง/แขวน 27,000 บาท

-จำหน่าย,ติดตั้ง,ซ่อม,ล้าง,ย้ายแอร์
-ล้างเครื่องละ 400 บาท (น้ำยาฟรี)
-รับเหมาล้างแอร์รายปีบริษัท
โรงงาน และทั่วไป
-รับเหมาล้างแอร์ 5 เครื่องขึ้นไป เครื่องละ 350 บาท
-รับเหมาล้างแอร์ 20 เครื่องขึ้นไป เครื่องละ 300 บาท
-รับเหมาล้างแอร์ 100 เครื่องขึ้นไป เครื่องละ 250 บาท

โทร./แฟ็กซ์ 025311768/02-9936319 Mobile.09-5152002ยี่ห้อ: -รุ่น: -
สภาพ: ใหม่ความสมบูรณ์: 100%
ราคา: -ต้องการ: ไม่ระบุ
เลขบัตรประชาชน: ##########XXXIP Address: 203.155.120.15
ติดต่อ: สุมนอีเมล์: 
โทรศัพย์: 025311768มือถือ: 095152002
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่: -

คำค้น:  แอร์บ้าน | แอร์บ้านราคาถูก | srk13ces | แอร | Saijo denki SJ W24B |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]