รับออกแบบโครงสร้าง บ้านและอาคารทุกชนิด ราคา 10-15 บาท/ตร.ม. โดยวิศวกร ของ DTK Engineering Team

หน้าแรก » บ้าน ที่ดิน และ การตกแต่ง » แบบบ้าน

รับออกแบบโครงสร้าง บ้านและอาคารทุกชนิด ราคา 10-15 บาท/ตร.ม. โดยวิศวกร ของ DTK Engineering Team
DTK ENGINEERING TEAM

เกี่ยวกับเรา
เรา DTK Engineering Team ก่อตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการวิวัฒนางานด้านก่อสร้างใน
ปัจจุบันให้ดีและมีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยบริการให้ข้อมูลประกอบในการคัดเลือกหาผู้รับเหมาสำหรับเจ้าของงาน, ให้ข้อมูลผู้รับเหมาที่ทำงานก่อสร้างเพื่อให้ได้เป้าหมายตามที่คาดไว้, งานเขียนแบบสถาปัตยกรรม, งานคำนวณ ออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง, งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง, งานควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง และงานวิเคราะห์ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานก่อสร้างด้านอื่นๆ
ทีมงานของเรา ประกอบด้วยบุคลากร ที่มีประสบการณ์ และความชำนาญ ในด้านงานก่อสร้างมากกว่า 15 ปี
จึงเชื่อมั่นได้ว่า ทางเราสามารถให้บริการแด่ท่าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยคุณภาพของผลงานที่ดี
โดยยึดถือความพึงพอใจของท่านเป็นอันดับแรก

ผู้ก่อตั้ง DTK Engineering Team
1. นายอาร์ม เอี่ยมอรุณ (ที่ปรึกษา)
- ปริญญาโท Master of Engineering (Construction Management and Structural Engineering)
� Lamar University, Beaumont, Texas, U.S.A (ปี 2534-2535)
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
� จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปี 2519-2524) 2. นายธีติพัชร คันธารส (ภย.18358)
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
� มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ (ปี 2533-2537) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 3. นายสุทธิศักดิ์ อังคพณิชกิจ (สย.7420)
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
ราคาค่าบริการ
1. งานคำนวณออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง
1.1 บ้านพักอาศัย, อาคารพาณิชย์, อพาร์ทเมนต์, อาคารสำนักงาน, โรงงาน, อาคารสาธารณะ
และอาคารอื่นๆ
- อาคารมีพื้นที่ใช้สอยรวม ไม่เกิน 500 ตร.ม. ค่าบริการ 15 บาท/ตร.ม.
- อาคารมีพื้นที่ใช้สอยรวม มากกว่า 500 ตร.ม. ค่าบริการขึ้นอยู่กับปริมาณงานและประเภทของอาคาร
โดยราคา ค่าบริการประมาณ 10 -15 บาท/ตร.ม.
- ค่าวิชาชีพ เซ็นรับรองการออกแบบ ในขอบเขตของภาคีวิศวกรโยธา ( อาคารสูงไม่เกิน 4 ชั้น )
ราคา ค่าบริการ 2,000 บาท/งาน
- ค่าวิชาชีพ เซ็นรับรองการออกแบบ ในขอบเขตของสามัญวิศวกรโยธา ( อาคารสูงเกิน 4 ชั้น )
ราคาค่าบริการ ขึ้นอยู่กับปริมาณงานและประเภทของอาคาร
1.2 งานคำนวณออกแบบโครงสร้างพิเศษอื่นๆ
- ราคาค่าบริการขึ้นอยู่กับปริมาณงานและประเภทของโครงสร้างนั้นๆ

2. งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง
- อาคารมีพื้นที่ใช้สอยรวม ไม่เกิน 400 ตร.ม. ค่าบริการ 15 บาท/ตร.ม.
- อาคารมีพื้นที่ใช้สอยรวม มากกว่า 400 ตร.ม. ค่าบริการขึ้นอยู่กับปริมาณงานและประเภทของอาคาร
โดยราคา ค่าบริการประมาณ 5 -15 บาท/ตร.ม.

3. งานควบคุมคุณภาพกับแผนงานก่อสร้าง
3.1 งานควบคุมงานเดือนละ 5 ครั้ง
- อาคารมีพื้นที่ใช้สอยรวม ไม่เกิน 300 ตร.ม. ค่าบริการ 6,500 บาท/เดือน
- อาคารมีพื้นที่ใช้สอยรวม มากกว่า 300 ตร.ม. ค่าบริการขึ้นอยู่กับปริมาณงานและประเภทของอาคาร
โดยราคา ค่าบริการประมาณ 6,500-15,000 บาท/เดือน
3.2 งานควบคุมงานเดือนละ 10 ครั้ง
- อาคารมีพื้นที่ใช้สอยรวม ไม่เกิน 300 ตร.ม. ค่าบริการ 12,000 บาท/เดือน
- อาคารมีพื้นที่ใช้สอยรวม มากกว่า 300 ตร.ม. ค่าบริการขึ้นอยู่กับปริมาณงานและประเภทของอาคาร
โดยราคา ค่าบริการประมาณ 12,000 & ndash 25,000 บาท/เดือน
3.3 กรณีเซ็นรับรองการควบคุมงาน ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร
- อาคารมีพื้นที่ใช้สอยรวม ไม่เกิน 300 ตร.ม. ค่าบริการ 25 บาท/ตร.ม.
- อาคารมีพื้นที่ใช้สอยรวม มากกว่า 300 ตร.ม. ค่าบริการขึ้นอยู่กับปริมาณงานและประเภทของอาคาร
โดยราคา ค่าบริการประมาณ 15 - 25 บาท/ตร.ม.

4. งานวิเคราะห์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานก่อสร้างด้านอื่นๆ (ทุกเรื่อง)
- ราคาค่าบริการขึ้นอยู่กับปริมาณงานและงานที่ให้เราวิเคราะห์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานก่อสร้างในเรื่อง
ที่ลูกค้าต้องการทราบ 5. งานเขียนแบบสถาปัตยกรรม (บ้านและอาคารทุกประเภท)
- ราคาค่าบริการ ขึ้นอยู่กับปริมาณงานและประเภทของอาคาร ราคาโดยประมาณ 15- 40 บาท/ตร.ม

ผลงานของเรา - งานบ้านพักอาศัย จำนวน 2 ชั้น สถานที่ อำเภอธัญบุรี จังหวัดนครนายก
เจ้าของงาน : พันเอกปฎล ปานใย
- งานบ้านพักอาศัย จำนวน 2 ชั้น (พื้นที่ 300 ตร.ม.) สถานที่ เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เจ้าของงาน : นายวีรชาติ วิริยะภาค
- งานบ้านพักอาศัย จำนวน 2 ชั้น (พื้นที่ 250 ตร.ม.) สถานที่ เขตบางกอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เจ้าของงาน : คุณกรรณิกา สาระนาค
- งานอพาร์ทเมนต์ จำนวน 5 ชั้น (พื้นที่ 2,950 ตร.ม.) สถานที่ เขตบางกอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เจ้าของงาน : พันตำรวจเอก บุญส่ง อัตวรอนันต์
- งานอาคารพาณิชย์ จำนวน 4 ชั้น (พื้นที่ 1,140 ตร.ม.) สถานที่ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
เจ้าของงาน : โครงการหมู่บ้านภารดี
- งานอาคารสำนักงาน จำนวน 5 ชั้น (พื้นที่ 2,250 ตร.ม.) สถานที่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
เจ้าของงาน : บริษัท กระจกโชติภัทร จำกัด
- งานโรงงานผลิตแผ่นยางพารา (พื้นที่ 2,620 ตร.ม.) สถานที่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
เจ้าของงาน : บริษัท มหากิจรับเบอร์ จำกัด
- งานบ้านพักอาศัย จำนวน 2 ชั้น (พื้นที่ 520 ตร.ม.) สถานที่ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
เจ้าของงาน : นายวัลลภ เทพวิชา
- งานโครงสร้างเหล็กรับท่อส่งน้ำดิบ (PIPE RACK) ของ ปตท. สถานที่ อำเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง
เจ้าของงาน : บริษัท วอเตอร์กรุ๊ป จำกัด

สำหรับลูกค้า
- ทางเราขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ท่านใช้บริการ ทีม DTK Engineering Team เราจะเสริมสร้างและพัฒนาการ
ทำงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น และเพื่อการทำงานที่ดี โดยยึดผลประโยชน์ของท่านเป็นสูงสุด เราจะรับข้อมูลและ
รายละเอียดเกี่ยวกับงาน จากท่านลูกค้า(ผู้ว่าจ้าง) หรือบุคคลที่ทางลูกค้าได้มอบอำนาจให้เท่านั้น
- ราคาค่าบริการ ในส่วนของงานที่ยังไม่ได้ระบุเป็นตัวเลขไว้ เมื่อเราได้รับข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่
ว่าจ้างครบแล้ว เราจะแจ้งให้ท่านทราบทันที
- ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม เราเลือกใช้วัสดุที่มีความเหมาะสม ทันสมัย และงานแบบวิศวกรรมโครงสร้างต้องเข้ากับรูปแบบของอาคาร ประหยัด แข็งแรง และต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรม

ติดต่อเรา
DTK Engineering Team
61/36 ถนนอิสรภาพ 23 แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 02-8918048 , 089-1296232 E-mail : [email protected]


 


ยี่ห้อ: -รุ่น: -
สภาพ: ใหม่ความสมบูรณ์: 100%
ราคา: -ต้องการ: รับจ้าง
เลขบัตรประชาชน: 340010087XXXIP Address: 124.121.247.173
ติดต่อ: DTK Engineering Teamอีเมล์: 
โทรศัพย์: 02-8918048มือถือ: 089-1296232 (TRUEMOVE)
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่: 61/36 ถนนอิสรภาพ23 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่

คำค้น:  ควบคุมงานก่อสร้าง | ค่าออกแบบโครงสร้างบ้าน | รูปแบบโครงสร้างบ้าน | ประมาณราคาค่าก่อสร้าง | ขัอมูลโครงสร้างบ้าน | ภาคีวิศวกรโยธา ออกแบบตึกแถวชั้นเดียวได้ไหม | โครงสร้างบ้าน | รูปโครงสร้างบ้านหรือตึก | แบบโครงสร้างบ้าน | ราคาค่าออกแบบโครงสร้าง |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]