สุดยอดปุ๋ยอืนทรีย์ ไฮไลฟ์โกรเอสและแอล ใช้ได้กับพืชทุกชนิด

หน้าแรก » สัตว์เลี้ยง และ เกษตรกรรม » ปุ๋ย

สุดยอดปุ๋ยอืนทรีย์ ไฮไลฟ์โกรเอสและแอล ใช้ได้กับพืชทุกชนิด
ไฮไลฟ์โกร เป็นสารอินทรีย์ชนิดเข้มข้นประเภทสารอาหารพืชสกัดได้จากแหล่งธรรมชาติตาม กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น สกัดจากส่วนต่างๆของต้นพืช วัตถุดิบในการผลิต สั่งนำเข้าจากต่างประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการทดสอบและยอมรับกันทั่วโลกแล้วว่าสามารถนำมาใช้ได้ ผลดีกับพืชทุกชนิด ปลอดภัย ไม่มีสารตกค้างในผลผลิตและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติ ไฮโกรเอส และไฮโกรแอล
1. ไม่ใช่สารชีวภาพประเภทจุลินทรีย์หมักหรือสกัดได้จากส่วนของกระดองปูหรือ       เปลือกกุ้งแต่อย่างใด
2. เป็นเนื้อสารเข้มข้นมีสารอาหารพืชต่างๆครบถ้วนตามที่พืชต้องการรวมอยู่เป็นเนื้อสารเดียวกัน
3. ช่วยลดต้นทุนการใช้สารอื่นๆมาใช้ผสมร่วมเกินความจำเป็น
4. ช่วยเสริมการเจริญเติบโตของรากพืช รากพืชสามารถดึงดูดซับธาตุสารอาหารในดินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ดูดซึมได้รวดเร็ว พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที
5. สามารถผสมฉีดพ่นร่วมกับสารป้องกันกำจัดแมลงและสารกำจัดโรคได้ทุกประเภทโดยไม่เสื่อมฤทธิ์
6. ไม่จับตัวตกตะกอนแข็งและไม่จับก้อนเป็นวุ้นเมื่อผสมร่วมกับสารอื่นๆ
7. มีคุณประโยชน์ข้อดีกับต้นพืชมากกว่าเกิดโทษ  และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลข้างเคียงจากการใช้สารจำกัดศัตรูพืชเช่นยาฆ่าหญ้า ฆ่าแมลง ทำให้พืชประธานไม่เหลืองไม่ชะงักงัน
8. ใช้ได้กับทุกช่วงระยะการเจริญเติบโตของต้นพืช 9. ช่วยในการปรับโครงสร้างของดินให้ดีขึ้น เหมาะสมกับการเพาะปลูกมากขึ้น คืนระบบนิเวศที่ดีให้แก่จุลินทรีย์ในดินเพราะ ไฮไลฟ์โกร ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่มีสารตกค้างในดิน 10. ทำให้พืชสามารถดำเนินกิจกรรมในต้นได้อย่างต่อเนื่อง แม้ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม พืชสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะร้อนจัด หนาวจัด ฝนแล้งกรือฝนชุก โดยไม่ส่งผลกระทบแม้ใช้อย่างต่อเนื่อง


ประโยชน์ 'ไฮโกรS-L'
- ใช้เพื่อฟื้นสภาพต้นให้สมบูรณ์ พืชไม่โทรมง่ายเช่น หลังจากมีเพลี้ย,หนอนหรือโรคระบาดเข้าทำลาย
- ใช้เพื่อทดแทนสารอาหาร ขณะที่พืชวิกฤติหาได้ไม่เพียงพอจากธรรมชาติ
- ใช้เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ ให้กับทุกส่วนของต้นพืช เช่น ส่วนราก ยอด ดอกและผล
- ใช้เพื่อให้ต้นพืชปรับสภาพทนทานและต้านทานต่อสภาพอากาศร้อนหรือหนาว
- ช่วยสร้างผนังเซลล์พืชให้แข็งแรง สามารถช่วยต้านทานต่อโรคและแมลง

ข้อแนะนำตามช่วงระยะการเจริญเติบโตทั่วไป
1. ใช้เพื่อเสริมสร้างระบบราก ช่วยสร้างรากฝอยให้ดูดอาหารได้ดีขึ้น
2. ใช้เพื่อเร่งการงอกของเมล็ด โดยการแช่หรือราดเมล็ด
3. ใช้เพื่อช่วยสะสมอาหาร เพื่อเตรียมการออกดอก
4. ใช้เพื่อช่วยเร่งการเปิดตาดอกและช่วยผสมเกสร
5. ใช้เพื่อเร่งและบำรุงผล ช่วงเริ่มติดผลอ่อนให้ติดดก ลดผลร่วง
6. ใช้เพื่อเร่งคุณภาพของผลผลิต ขยายผลใหญ่ สร้างแป้ง สร้างเนื้อ สีเข้ม รสชาติดี และช่วยเพิ่มน้ำหนัก
7. ใช้เพื่อเป็นสารตั้งต้นทุกครั้ง เมื่อมีการฉีดพ่นสารเคมีเกษตรระยะต่างๆ

อัตราการใช้ 'ไฮโกรเอส ไฮโกรแอล'
- ขนาดบรรจุ 1000 ซีซี./ขวด
- ขนาดถังพ่นยา 20 ลิตร ตวงใช้ 20 - 30 ซีซี
- ขนาดถังพ่นยา 200 ลิตร ตวงใช้ 200 - 300 ซีซี (หรือ 1000 ซีซี ผสมน้ำได้ 1000 ลิตร)
- สามารถใช้ผสมร่วมกับสารป้องกันโรคและแมลงได้ทุกชนิด
ใช้ได้ 10- 20 ไร่ ต่อขวด(ขึ้นอยู่กับพืชแต่ละชนิด)

ไฮไลฟ์โกร แอล
เป็นสารอาหาร และแร่ธาตุชนิดเข้มข้นที่จำเป็น ช่วยเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงให้แก่พืช สำหรับช่วงระยะเริ่มติดดอก ออกผล ลงหัว หรือโตสมบูรณ์ที่ ช่วยปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตให้ได้ปริมาณสูงสุด
-เปิดตาดอก ช่วยผสมเกสร
-ส่งเสริมการสร้างและสะสมอาหารภายในต้นพืช
-เพิ่มปริมาณแป้งในพืชหัวได้มากขึ้น
-ทำให้พืชหัวมีขนาดใหญ่ แข็งแรง เนื้อแน่น ไส้ไม่กลวง
-ลดการร่วงหล่น ขั้วเหนียว
-ทำให้พืชดูดซับธาตุอาหารต่างๆ ในดินได้อย่างเต็มที่
-ช่วยขยายขนาด และพัฒนาคุณภาพของผลผลิตให้ดีขึ้น

วิธีใช้  ชนิดพืช   ระยะเวลา และอัตราการใช้
- ข้าว
ช่วงตั้งท้องและออกรวง จนกระทั่งช่วงข้าวเป็นน้ำนมฉีดพ่นทุก 7-14วัน
20-30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
- พืชไร่
ทุก15-30วัน
20-30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
- พืชผัก
ทุก7-14วัน
20-30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
- พืชดอก ไม้ประดับ
ทุก7-14วัน
20-30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
- ไม้ผล และไม้ยืนต้น
เริ่มฉีดได้ตั้งแต่ก่อนดึงดอกและฉีดได้ต่อเนื่องจนกระทั่งเก็บเกี่ยวผล ทุก15-30วัน
20-30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
- ยางพารา ปาล์มน้ำมัน
ทุก15-30วัน
20-30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร   ข้อแนะนำพิเศษ  หากต้องการช่วยเพิ่มการสะสมอาหารไว้ที่ใบ และลำต้น ช่วยให้พืชออกดอกได้เร็วขึ้น ควร

- ฉีดพ่นทุกๆ 7-14 วันให้ทั่วทั้งต้นพืชสามารถดูดซึมเข้าภายในลำต้นได้ทุกส่วนทั้งทาง ต้น ใบ ราก
30-40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

- ช่วยขยายขนาดผล สร้างเนื้อเยื่อ สร้างแป้ง ขั้วเหนียว ผลไม่ร่วง สีผลสด ผลติดดก รสชาติดี มีน้ำหนัก
ทุก 7-14 วัน
20-30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

- ช่วยลงหัวได้เร็ว หัวใหญ่ ได้น้ำหนัก สีผิวเข้ม เก็บได้นาน หัวไม่ฝ่อง่าย
ทุก 7-14 วัน
20-30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
หมายเหตุ : สามารถใช้ร่วมกันทั้งสองสูตรได้โดยพิจารณาจากระยะการเจริญเติบโตของพืชโปรดศึกษาวิธีการใช้ในตารางอย่างถี่ถ้วน สนใจมีขนาดทดลอง ติดต่อได้ที่ 081-2553483 คุณฟลุ๊ค

Sat, 19 May 2012 00:07:41 GMT


ยี่ห้อ: -รุ่น: -
สภาพ: ใหม่ความสมบูรณ์: 100%
ราคา: 0 บาทต้องการ: ขาย
เลขบัตรประชาชน: 6076820192XXXIP Address: 58.9.8.252
ติดต่อ: ปรัชญาอีเมล์: 
โทรศัพย์: มือถือ: 0812553483
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่: บางแค

คำค้น:  ปุ๋ย | ปุ๋ยไฮไลฟ์โกรเอส | ปุ๋ยไฮไลฟ์โกรแอล | ปุ๋ยไฮโกรเอส | ปุ๋ยไฮโกรแอล | ปุ๋ยอืนทรีย์ | สารอาหารพืช |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]